GABINET

                  

Badania diagnostyczne :

 

- Badania okulistyczne kierowców

 

- Komputerowe badanie pola widzenia

 

- Pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną

 

- Pomiar ciśnienia środgałkowego metodą bezkontaktową

 

- Gonioskopia

 

- Pachymetria rogówki

 

- Synoptofor

 

- Autorefraktometria ( komputerowa ocena wady wzroku)

 

- Autokeratometria

 

- OCT plamki i siatkówki

 

- OCT tarczy i narządu wzrokowego

 

 - GCC badanie komórek zwojowych

 

- OCT odcinka przedniego

 

- Pachymetria (pomiar grubości rogówki)

 

  

Zabiegi ambulatoryjne :

 

- Płukanie dróg łzowych u dorosłych

 

- Usunięcie ciała obcego (pod powieką , rogówką, spojówką)

 

- Usunięcie nieprawidłowo rosnących rzęs

 

- Iniekcja podspojówkowa

  

 

Inne usługi :

 

- Dobór soczewek kontaktowych

 

- Dobór korekcji okularowej

 

- Iniekcja okołogałkowa

 

- Iniekcja dopowiekowa

 

- Badanie histopatologiczne

  

 

- Wydanie zaświadczenie o stanie zdrowia do ZUS (poniżej dokument do pobrania)